Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Pasifik Sayfa 263-265-266-267-268 Cevapları

[giris]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Pasifik Yayınları Sayfa 263-265-266-267-268 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Pasifik Yayınları[/syf]

4.5. ÜÇGENİN ALANI

Sonar tekniğiyle ses dalgalarının yayılması kullanılarak cisimlerin boyut, uzaklık gibi özelliklerinin tespiti yapılmaktadır. Sonar tekniğinde perde şeklinde bir alan taranarak işlemler gerçekleştirmektedir. Bu teknik maden ve petrol aramada, balık avlamada ve donanmada da kullanılmaktadır. Şekilde kısa kenar uzunluğu 40 m ve uzun kenar uzunluğu 60 m olan ABCD dikdörtgenin alanı taranmıştır. Dikdörtgenin alanından yararlanarak ABC üçgeninin alanını nasıl elde ederiz?

  • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.
[syf]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları Pasifik Yayınları[/syf]

ETKİNLİK

Araç – gereçler: cetvel.
Kişi sayısı: 2 – 4.

❖ |BC| = 6 cm olan bir ABC üçgeni çiziniz.
❖ ABC üçgeninde BC kenarını oranında kesen ve D noktası [BC] üzerinden [AD] çiziniz.
❖ Meydana gelen ABD ve ADC üçgenlerinin alanlarını bulunuz.
❖ Üçgenlerin BD ve DC kenarları arasındaki oran ile alanları oranını karşılaştırınız.
❖ Nasıl bir sonuca ulaştığınızı ifade ediniz.

  • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.
[syf]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Pasifik Yayınları[/syf]

ETKİNLİK

Araç – gereçler: cetvel, noktalı kâğıt.
Kişi sayısı: 2 – 4.

❖ Şekildeki gibi ABC ve DEF benzer dik üçgenlerini çiziniz.
❖ ABC üçgensel bölgesini DEF üçgensel bölgesi içerisine taşıyınız.
❖ ABC üçgensel bölgesi ile DEF üçgensel bölgesinin yüzeyini kaplamak isteseniz kaç adet ABC üçgensel bölgesine ihtiyacınız olur? Belirleyiniz.
❖ İki üçgenin benzerlik oranı ile kaplama için kullanılan ABC üçgensel bölge sayısını karşılaştırınız.
❖ Nasıl bir sonuca ulaştığınızı ifade ediniz.
❖ Yukarıdaki adımları farklı, iki ve daha fazla benzer üçgen için tekrarlayınız.
❖ Bulduğunuz sonuçları bütün benzer üçgenler için genelleyebilir miyiz? Tartışınız.

  • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.
[syf]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları Pasifik Yayınları[/syf]

ETKİNLİK

Araç – gereçler: dinamik geometri yazılımı.
Kişi sayısı: 2 – 4

❖ Dinamik geometri yazılımı kullanarak resimdeki gibi üçgenler oluşturunuz ve bu üçgenlerin alanlarını bulunuz.
❖ Dinamik yapıdaki üçgenlerin bir noktasının yerini bir doğru boyunca değiştiriniz, yeni üçgenlerin alanlarını bulunuz.
❖ Yukarıdaki adımı dinamik yapı üzerindeki doğrunun noktaları için tekrarlayınız, yeni üçgenlerin alanlarını bulunuz.
❖ Alan sonuçlarından nasıl bir sonuca ulaştığınızı açıklayınız.

  • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.
[syf]9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları Pasifik Yayınları[/syf]

SINIF İÇİ UYGULAMA

Hayatta insanın başına ne geleceği belli olmaz. Bir çok insanımız sağlıklı bir hayat yaşarken geçirdiği bir kaza sonucu engelli olabilmektedir. Bu yüzden bizler duyarlı olmalı ve engelli insanlarımızın işini kolaylaştırıcı önlemler almalıyız. Rampanın, çıkarken ve kullanırken sağlam olması için yan yüzeylerinin kaplama malzemesiyle kaplanması gerekmektedir. Şekilde bir yan yüzü ABC üçgeni ile gösterilen rampanın birbirine eş iki yan yüzü vardır. Şekildeki |AB| = 4 m ve m(ACB) = 30° olduğuna göre yan yüzler için kullanılan kaplama malzemesinin kaç m2 olduğunu bulunuz.

  • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Pasifik Yayınları Sayfa 263-265-266-267-268 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Matematik Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap